تاویستاک از دیدگاهی متعادل

شناخت فضای مجازی ، فارغ از شناخت بازیگران و صاحبان اثر در آن عملا کاری ناشدنی و ناقص می باشد. یادداشت پیش رو حول یکی از سازمان ها و اندیشکده های فعال در راستای طرح ریزی برای آینده ی جهان و تکنولوژی و فضای مجازی می باشد. در این یادداشت صحبت حول برخی از برنامه…

از فیلترینگ غلط تلگرام تا مواجهه صحیح با کلاب هاوس

طرح مسئله از موارد قابل توجهی که در زمینه پالایش پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی صورت گرفته این است که ضعف در جهت دهی صحیح افکار عمومی موجب شده تا فیلترینگ برخی از سکو(پلتفرم) ها و خدمات بیگانه به بی اعتمادی کاربران به سکوها و خدمات داخلی بینجامد. این عدم تبیین و روشنگری…

بازی های رایانه ای فراتر از سرگرمی

همه ما از دوران کودکی تجربه بازی های مختلف را داریم، بازی هایی که اگر بگوییم صرفا برای مشغول شدن ما بوده و صرفا جنبه سرگرمی داشته، بخشی از کاربرد آن نادیده گرفته شده است. متفکران حوزه بازی برای بازی ها سه نقش در نظر می گیرند :  برخی بازی‌ها صرفا جنبه ی سرگرمی دارند…