نان شب حکمرانی فضای مجازی ایران

تبیینی بر «نقش آفرینی فعالانه و کسب قدرت» در فضای مجازی   فضای مجازی که در واقع  ما حصل برآیند نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه است، امروزه به عنوان عرصه ای جدید برای روابط و تعاملات میان انسان ها در امتداد فضای واقعی و نه به صورت مستقل و در عرض…

تواصی به بصیرت و صبر در فضای مجازی

مقام معظم رهبری در بیانات مهم عید مبعث، افسران جنگ نرم را به استفاده از فضای مجازی جهت حفظ و تقویت زنجیره تواصی به بصیرت و صبر در میان مردم فراخواندند و هشدار دادند که اگر دشمن بتواند این زنجیره تواصی را قطع کند، آنگاه خسارت و خطر بزرگی متوجه جامعه اسلامی است؛ چرا که…

راهکارهای تحقق قدرت در فضای مجازی

در آرایش فعلی فضای مجازی و اینترنت در سطح بین‌المللی، دو راه بیشتر پیش روی کشورهای دنیا نیست؛ یا باید «پیشران» باشند و یا «دنباله‌رو» و حالت سومی وجود ندارد. ازاین‌رو، «قوی شدن» و تحقق قدرت سایبری تنها راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای دنباله‌رو نبودن در فضای مجازی است. تنها همین یک راهبرد است که مسیر…

رؤیای شبکه ملی اطلاعات

یکی از ابعادی که فهم صحیح مسئله شبکه ملی اطلاعات در میان مسئولین و مردم کمک می کند، بررسی تطبیقی آن در سایر کشورها است. در این یادداشت به یازده کشور دارنده شبکه ملی اطلاعات با اختصار اشاره شده است. این بررسی ها نشان می دهد که کشور در تحقق شبکه ملی اطلاعات دچار عقب افتادگی است.

عناصر اصلی حکمرانی فضای مجازی

نسخه مطلوب جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی فضای مجازی عبارت است از تحقق قلمروهای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، با کاربرانی که صرفا مصرف کننده نبوده و مواجهه فعالانه و خردمندانه با خدمات و محتوا دارند.هم چنین قواعد حاکم بر این قلمروها توسط بخش دولتی قوی به همراه بخش خصوصی غیر انحصاری و مستقل، در عین توجه به ظرفیت ها و خواسته های بخش مدنی و در تعامل عزت مندانه با سازمان ها و شرکت های بین المللی تعیین می شود.

حکمرانی مردمی فضای مجازی

فضای مجازی امکانی برای دوباره حاکم شدن مردم است؛ اما اتفاقی که در فضای مجازی الآن در حال وقوع است، این است که متأسفانه مردم به جایگاه مخاطب و مصرف‌کننده تنزل داده می‌شوند؛ یعنی به‌جای حاکم شدن، کاربر می‌شوند. به بیانی عمیق‌تر آن چیزی که می‌تواند حاکمیت انقلاب اسلامی را بر فضای مجازی کشور حفظ کند، برگرداندن مردم به جایگاه حکومت به‌واسطه سایبر است.

پنج شکاف مصنوعی عصر فضای مجازی

پنج شکاف مصنوعی عصر فضای مجازی گسترش فضای مجازی بر بستر رسانه‌های اجتماعی یک امر طبیعی و ضرورت عصری تمدن جدید در دوره پسا مدرنیته است اما در کنار این امر طبیعی، اموری غیرطبیعی و مصنوعی وجود دارد که خارج از مرز ملت‌ها توسط پلتفرم‌های آمریکایی طراحی‌شده و باهدف خلق ارزش‌ها و هنجارهای جدید در…