تاملی در مفهوم «عامه» به مثابه شهروندان یا عبادالله

عامه کیست؟ در دانشگاه های ایران، رشته‌ای وجود دارد به نام مدیریت دولتی (public management) که در دنیا معمولا با عنوان اداره امور عمومی (public administration) شناخته می‌شود. اولین سوالی که در مواجهه با این رشته به ذهن می‌رسد این است: «این عموم یا public که قرار است امورشان توسط این علم اداره شود دقیقا…