احتجاجات خط‌مشی فیلترینگ در یک‌سالگی

«بررسی دیدگاه‌ها پیرامون موفقیت یا شکست خط‌مشی فیلترینگ با نگاهی به مسیر پیش‌رو» مقدمه قریب به یک سال از اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ و اجرای خط‌مشی فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر کشور می‌گذرد. تصمیمی که هم در زمان اتخاذ آن و هم در ماه‌های پس‌ازآن همواره مورد احتجاج میان موافقان…