تنظیم گری در سناریوی شکست (حالت های شکست تنظیم مقررات)

شکست در حوزه تنظیم گری از چالش‌های اساسی خط‌مشی‌های تنظیمی است که دستگاه اجرایی کشورها متوجه آن هستند. در این نوشتار سعی می‌شود به چهارحالتی اشاره شود که در آن شرایط دولت‌ها با شکست در حوزه تنظیم مقررات روبه‌رو شده و به دنبال یافتن راهی اثربخش برای تحقق اهداف تنظیم گری هستند. چهار حالت ممکن…

سیاستمداران خیرخواه! (جایگاه منفعت در تنظیم مقررات)

تعریف منفعت منفعت (interest) مفهومی پرکاربرد در علومی مانند تنظیم مقررات یا تحلیل خط‌مشی است. اساساً در هر موقعیتی که بازیگران مختلف با منافع متفاوتی وجود داشته باشند، بحث تعارض منافع و تلاش هریک از بازیگران برای حفظ منفعت خود پیش می‌آید. منفعت آن‌قدر جایگاه تأثیرگذاری در تنظیم روابط دارد که محور برخی تقسیم‌بندی‌ها و…

همبستگی اجتماعی و تنظیم مقررات (social solidarity & regulation)

همبستگی اجتماعی و تنظیم مقررات social solidarity & regulation نظریات همبستگی اجتماعی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که علت اتحاد و همبستگی جامعه چیست؟ فارغ از اینکه اندیشمندان غربی و مسلمان مبتنی بر جهان‌بینی و به‌تبع آن جامعه‌شناسی خود، چه پاسخی به این پرسش داده‌اند، بایستی گفت که همبستگی اجتماعی نیز یکی دیگر…

تنظیم مقررات در کمین انحصار!

هنگامی‌که در بازار تنها یک فروشنده کالایی را عرضه کند، کنترلی بر کل بازار به دست می‌آورد که انحصار نامیده می‌شود. انحصار می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. مثلاً امکان دارد این کالاها جایگزین مناسبی برای خود نداشته باشند یا اینکه موانع موجود دست و پای شرکت‌های جدید را برای ورود به بازار ‌ببندد و از…

تعریف تنظیم مقررات (regulation)

در تبیین رویکرد رژیم رگولاتوری سه عنصر قاعده گذاری، تنظیم رفتاری و پایش و گردآوری اطلاعات به عنوان ارکان یک مدل تحلیلی از تنظیم مقررات معرفی می شوند. (مطالعه بیشتر در اینجا) این منظر، محدودیت‌ها و مرزهای مفهومی تنظیم مقررات را برای ما روشن نمی‌کند و موجب بحران هویت در این مفهوم خواهد شد. در…

آثار جانبی (externalities) و تنظیم مقررات (regulation)

یکی از عوامل شکست بازار مسئله آثار جانبی است. آثار جانبی هنگامی پدیدار می‌شوند که نتایج حاصل از تولید یک محصول یا ارائه خدمتی خاص درمجموع هزینه‌های تولید یا ارائه آن محاسبه نشده باشد؛ یا به‌عبارت‌دیگر تمام هزینه‌هایی که محصول یا خدمت به‌طور مستقیم بر جامعه تحمیل می­کند در قیمت آن انعکاس نیافته است. درواقع فروشنده…

شکست بازار و تنظیم مقررات (Market Failure & Regulation)

شکست بازار و تنظیم مقررات Market Failure & Regulation یکی از مبادی اثباتی نیاز جامعه به تنظیم مقررات از طبقه‌بندی انواع کالاها نشئت می‌گیرد. در این رابطه اقتصاد به طبقه‌بندی چهار نوع کالا می‌پردازد که بخش خصوصی و سازوکارهای بازار آزاد صرفاً توان مدل‌سازی و تدبیر یکی از انواع کالاها را دارند که در یادداشت‌های…