اداره ملی سایبری اسرائیل (Israel National Cyber Directorate)

اداره ملی سایبری اسرائیل (INCD) یک سازمان در سطح ملی است که مسئولیت پیشبرد و اجرای خط مشی های سایبری را بر عهده داشته و به‌طور مستقیم به نخست‌وزیر گزارش می‌دهد. وظیفه اصلی این مرکز حفاظت از فضای سایبری غیر نظامی است که در این راستا خدمات و راهنمایی هایی به همه نهادهای غیرنظامی و…

پیچیدگی حکمرانی فضای مجازی ؛ مسیری دشوار پیش روی شورای عالی فضای مجازی

حکمرانی فضای مجازی یکی از جنجال‌برانگیزترین حوزه‌های حکمرانی است. تفاوت رویکردهای حکمرانی در حوزه فضای مجازی به تفاوت معانی ذهنی بازیگران از این موضوع بازمی‌گردد. این تفاوت‌ها صرفاً یک تفاوت معنایی و کلامی نیست بلکه رویکردهای متفاوت خط‌مشی‌گذاری را منجر می‌شود. متخصصین مخابراتی عموماً حکمرانی فضای مجازی را در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی می‌بینند؛…

image_print