شبکه‌ها در تمام سطوح اجتماعی

شبکه‌ها مجموعه‌ای از پیوندها میان عناصر یک واحد هستند که به این عناصر گره گفته می‌شود. چیزی که باعث شده است امروز، شبکه‌های اجتماعی بیشتر از همیشه موردتوجه قرار بگیرند، به وجود آمدن فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال و کمک آن‌ها به توسعه شبکه‌های اجتماعی بوده است. چهار سطح فردی، گروهی و سازمانی، روابط وابسته به اجتماع و روابط جهانی برای شبکه‌های اجتماعی قابل‌تشخیص است.

توقف داده‌‌ها در پیچ‌وخم قانونی؛ نقد و بررسی لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»

خبر افشاء و به فروش گذاشتن داده‌های بیش از ۵ میلیون کاربر سیب اپ و بیش از ۴۲ میلیون کاربر تلگرام موجب شد که برای بار دیگر لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» که حدود ۲ سال از تدوین آن می‌گذرد، در محافل نخبگانی به معرض نقد و بررسی گذاشته شود. یادداشت پیش رو خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری این لایحه و برخی انتقادات وارد بر آن را بررسی می‌کند.

image_print