از شبکه کامپیوترهای متصل تا شبکه اشیاء متصل (اینترنت اشیاء)

“از شبکه کامپیوترهای متصل تا شبکه اشیاء متصل” عنوانی است که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ برای کنفرانسی که در زمینه اشیاء هوشمند و یا با تسامح، “اینترنت اشیاء” برگزار می کرد انتخاب نمود. اصطلاح “اینترنت اشیاء” اولین بار توسط کوین اشتون در سال ۱۹۹۹ به‌کاربرده شد[۱] (Gubbi, Buyya, Marusic, and Palaniswami 2013) او جهانی…

مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM)

نسل ها واژه مدیریت منابع انسانی الکترونیک اولین بار در سال ۱۹۹۰ استفاده شد و به معنی انجام مبادلات مدیریت منابع انسانی با استفاده از اینترنت است که تکامل آن را می توان در سه نسل زیر بیان نمود: نسل اول : افزایش سرعت و کاهش هزینه های فعالیت های سنتی مدیریت منابع انسانی. به…

مرکز حکمرانی و خط‌مشی‌ سایبری (Cyber Governance and Policy Center)

مرکز حکمرانی و خط‌مشی‌ سایبری (Cyber Governance and Policy Center) به صورت پژوهش محور به افزایش درک نسبت به مسائل خط مشی و حکمرانی فناوری های مدرن اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته است. این مرکز از سخنرانان خارجی مربوط به حوزه های دانشگاهی و خط مشی گذاری استتقبال کرده و در دانشگاه اوکلاهما با آن…

مرکز بین‌المللی خط مشی سایبری (ASPI’s International Cyber Policy)

مرکز بین‌المللی خط‌مشی‌گذاری سایبری[۱] (ICPC) وابسته به مؤسسه استرالیایی خط مشی استراتژیک[۲] به منظور خط مشی گذاری بهتر، گسترده تر و استراتژیک، بر مسائل پراهمیت فضای مجازی تمرکز دارد. این مرکز با همکاری بخش خصوصی، متفکران خلاق و سازمان‌های مختلف دولتی مرتبط با سایبر به‌منظور یاری‌رسانی به استرالیا در ایجاد سیاست‌های داخلی و خارجی سایبری…

تأثیر فضای مجازی بر ابعاد زندگی اجتماعی

با گسترش فضای مجازی در دهه‌های اخیر تقریباً تمامی ابعاد زندگی اجتماعی انسان‌ها دچار تغییرات جدی شده است. درواقع روابط انسان‌ها با یکدیگر در بستر فضای مجازی، نظامات اجتماعی جدیدی را در این بستر و در امتداد فضای واقعی ایجاد کرده است. رویکردهای اولیه و غالب در توصیف پدیده فضای مجازی رویکردهایی صرفاً فنی –…

اینترنت مشترک جهانی

گسترش ارتباطات شبکه‌ای در سطح جهان مستلزم تضمین امکان دسترسی مشترک تمامی کاربران، فارغ از هرگونه محدودیت مکانی و زبانی به آن شبکه مشترک و واحد است که کاربران را با منطق و زبانی خاص به یکدیگر متصل نماید. با توجه به معماری سلسله مراتبی اینترنت، سه منبع کلیدی پروتکل، شماره‌گذاری و نام‌گذاری نقاط مشترکی…

مؤسسه اینترنت آکسفورد (Oxford Internet Institute)

مؤسسه اینترنت آکسفورد (Oxford Internet Institute) یک بخش آموزشی و پژوهشی چندرشته ای در دانشگاه آکسفورد است که به علوم اجتماعی اینترنت اختصاص‌یافته است. بنابرنظر آن ها ارتباطات دیجیتال در هر جنبه‌ای از زندگی روزانه ما تعبیه‌شده است و تحقیق در مورد رفتارهای فردی و جمعی آنلاین برای درک دنیای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما…

image_print