گزارش خبری نشست وزیر علوم با برگزیدگان جشنواره فارابی درباره تحول علوم انسانی